Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zápis detí

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Tuhrine oznamuje všetkým rodičom detí, že zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch od 4.4.2017 do 7.4.2017 v budove ZŠ- 1.stupeň. V čase od 12,30 hod. do 16,00 hod. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Legislatíva k zápisu detí:

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
  • všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.


V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zoznam aktualít

Máj 2018
Apríl 2018
Marec 2018
Chrípkové prázdniny
Február 2018
Január 2018
December 2017
November 2017
Október 2017
September 2017
1 2 3 4 5 6 [>]

Zápis detí

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Tuhrine oznamuje všetkým rodičom detí, že zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch od 4.4.2017 do 7.4.2017 v budove ZŠ- 1.stupeň. V čase od 12,30 hod. do 16,00 hod. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Legislatíva k zápisu detí:

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
  • všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.


V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.