Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Máj 2017

Svetový deň bez tabaku


     Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Zmyslom 31. Mája je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. Tohtoročné heslo dňa bez tabaku je:


Tabak – smrteľný v každej podobe.


Program:

 

1.    Základné informácie o škodlivosti fajčenia.

2.    Video dokument o škodlivosti fajčenia

3.     Tvorba plagátu

4.    Zhodnotenie a  záver


     Tabak je produkt z listov niektorých druhov rastlinného rodu tabak (Nicotiana), ktorá pochádza z Ameriky. Na výrobné účely sú vhodné iba dva druhy. Obsahuje alkaloid nikotín. Pestuje sa hlavne k výrobe cigariet a cigár. Tabak sa vyskytuje v oblastiach medzi 45° s.š. a 30 j.š., v 117 štátoch sveta, tabakové polia sú aj na Slovensku. Nikotín je vysoko návyková droga, ktorá sa legálne používa na celom svete. Prijíma sa fajčením sušených tabakových listov, žuvaním tabaku  alebo ich šňupaním. Žiaci boli oboznámení o rizikách fajčenia. Dozvedeli sa čo je pasívny fajčiar aj o škodlivosti fajčenia v tehotenstve. Na záver sme vyrábali plagáty s témou  Zákaz fajčenia.

 

Viac foto TU.


 

 

Futbalový miniturnaj

 

     V mesiaci Máj sa na našej škole organizoval futbalový turnaj. Zúčastnili sa ho žiaci 2. stupňa ZŠ. Žiaci sa rozdelili do tímov po 4 hráčoch. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 6 tímov. Rozdelenie žiakov do tímov bolo ľubovoľné. Turnaj prebiehal postupne systémov každý s každým. Za víťazstvo boli tímu udelené 3 body. Za remízu si tímy body spravodlivo podelili po 1 bode. Družstvo, ktoré prehralo nezískalo žiadny bod. Na záver bol zostavená tabuľka po všetkých odohratých zápasoch.  Tri víťazné tímy boli vyhodnotené a získali pohár. Najúspešnejším tímom sa stalo družstvo zložené so žiakov prevažne 8 ročníka Zš. 

 

 

Viac foto z futbalového miniturnaja TU.


 

 

Stop terorizmu

 


 

 

Deň mlieka

 

     Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Aj žiaci I. stupňa si pripomenuli tento deň, a to rôznymi aktivitami. Žiaci si za pomoci učiteliek pripravili rôzne druhy nátierok z mliečnych výrobkov podľa receptov, ktoré si mohli zobrať domov. Nasledovala súťaž o najkrajšie pripravený tanier pozostávajúci z chlebov natretých pripravenými nátierkami dozdobenými zeleninovou oblohou. Súťaž názorne predviedli učiteľky, potom už súťažili samotné deti. Popri smiechu sa žiaci dobre a zdravo najedli.

     Cieľom tejto školskej akcie bolo podnietiť deti k väčšej spotrebe mliečnych výrobkov, popri mlieku aj jogurtov, syrov a iných mliečnych výrobkov, čo im napomôže osvojiť si lepšie stravovacie návyky.

 

 

Viac foto TU!


 

 

Deň matiek

 

     Žiaci špeciálnych tried vyrábali mamičkám darčeky v škole. Chlapci vyrábali srdiečka zo stužiek a papiera. Dievčatá napiekli koláčiky z lineckého cesta. Celá škola nám jeden deň krásne rozvoniavala vanilkou. Koláčiky žiačky krásne zabalili. Dievčatá išla práca od ruky,  nič sa nepripieklo a preto sa  ušlo každému na ochutnávku aj pre každú mamičku.  

 

 

Viac foto TU.


 

 

Kamerový systém

 

Vážení rodičia, priatelia školy!

Vedenie ZŠ s MŠ Tuhrina Vám oznamuje, že od 9.5.2017 sa spúšťa v priestoroch školy kamerový systém. Monitorované sú triedy v HB, počítačová miestnosť a špeciálne triedy. Kamery prispejú k sledovaniu problémového správania sa žiakov medzi sebou a aj voči vyučujúcim, k sledovaniu plnenia si povinností žiakov vo vyučovacom procese. Prispejú k zaisteniu bezpečnosti žiakov hlavne cez prestávky, pretože dozor konajúci učiteľ nemôže byť všade.
Kamerový systém nie je zasahovaním do súkromia žiakov a učiteľov, pretože žiaci chodia do školy, lepšie povedané by mali chodiť do školy sa niečo naučiť, získať vedomosti či návyky. Štát prispieva na chod všetkých škôl. Z tohto pohľadu sú školy verejným priestorom, keďže na ich chod prispieva každý občan zo svojich daní. Kamery počas vyučovania nezasahujú do súkromia žiakov ani učiteľov, pretože vyučovací proces, ktorý v triedach prebieha, nie je súkromná záležitosť zúčastnených. Súkromný život majú všetci zúčastnení v iných ako školských priestoroch, keďže v osobnom čase sa žiaci, učitelia, zamestnanci venujú svojim súkromným záujmom, čo nie je prípustné v škole.
Od momentu vstupu žiakov do areálu školy do ich odchodu je za nich zodpovedná škola. Dozor na chodbách a v triedach počas prestávok, počas obeda a voľných hodín je veľmi dôležitý. Monitorovací systém pomáha aj v tomto - učiteľ sa má počas prestávok fyzicky i psychicky pripravovať na vyučovanie, aby bol maximálne profesionálny a nie robiť policajta.
Kamery všeobecne pôsobia preventívne, takže v spoločných priestoroch ako i v triedach znižujú vandalizmus. Ak sa kamerový systém inštaluje aj v areáli školy, zriaďovateľ a riaditeľ školy má prehľad nielen o citlivých otázkach vyučovacieho procesu a práce personálu školy, ale aj o pohybe cudzích osôb v areáli školy a jej okolí.
Ochrana osobných údajov bude zabezpečená. V prípade porušovania školského poriadku budú mať rodičia možnosť k nazretiu do záznamov.  Automatické mazanie údajov v systéme sa uskutočňuje týždenne.

Od 9.5.2017 nadobúda platnosť a účinnosť Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.


 

 

Deň matiek

 

     Byť mamou je najkrajším poslaním každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny deň povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia. Druhá májová nedeľa už tradične patrí  všetkým mamám. Tento rok sme si tento deň pripomenuli druhú májovú nedeľu 14. mája. Žiaci I. stupňa sa pripravovali na tento deň už týždeň vopred. Počas týždňa v rámci vyučovacieho procesu a záujmovej činnosti realizovali rôzne aktivity venované matkám. V rámci výtvarnej výchovy výtvarne vyjadrili svoju lásku k mame, počas hodín slovenského jazyka a literatúry tvorili báseň pre mamu, na hodinách hudobnej výchovy spievali piesne o mame. Pre svoju mamu si vyrobili pekný darček (margaréta v kvetináči) a milé blahoželania (pozdravy).

Cieľom: týchto aktivít bolo zdôrazniť jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky v našich životoch a viesť deti k tomu, aby vyjadrili svoju vďačnosť mamám milým darčekom.

 

 

Viac foto TU.


 

 

8. Máj - Deň víťazstva nad fašizmom 

1. Máj - Sviatok práce


Zoznam aktualít

Máj 2018
Apríl 2018
Marec 2018
Chrípkové prázdniny
Február 2018
Január 2018
December 2017
November 2017
Október 2017
September 2017
1 2 3 4 5 6 [>]

Máj 2017

Svetový deň bez tabaku


     Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Zmyslom 31. Mája je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. Tohtoročné heslo dňa bez tabaku je:


Tabak – smrteľný v každej podobe.


Program:

 

1.    Základné informácie o škodlivosti fajčenia.

2.    Video dokument o škodlivosti fajčenia

3.     Tvorba plagátu

4.    Zhodnotenie a  záver


     Tabak je produkt z listov niektorých druhov rastlinného rodu tabak (Nicotiana), ktorá pochádza z Ameriky. Na výrobné účely sú vhodné iba dva druhy. Obsahuje alkaloid nikotín. Pestuje sa hlavne k výrobe cigariet a cigár. Tabak sa vyskytuje v oblastiach medzi 45° s.š. a 30 j.š., v 117 štátoch sveta, tabakové polia sú aj na Slovensku. Nikotín je vysoko návyková droga, ktorá sa legálne používa na celom svete. Prijíma sa fajčením sušených tabakových listov, žuvaním tabaku  alebo ich šňupaním. Žiaci boli oboznámení o rizikách fajčenia. Dozvedeli sa čo je pasívny fajčiar aj o škodlivosti fajčenia v tehotenstve. Na záver sme vyrábali plagáty s témou  Zákaz fajčenia.

 

Viac foto TU.


 

 

Futbalový miniturnaj

 

     V mesiaci Máj sa na našej škole organizoval futbalový turnaj. Zúčastnili sa ho žiaci 2. stupňa ZŠ. Žiaci sa rozdelili do tímov po 4 hráčoch. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 6 tímov. Rozdelenie žiakov do tímov bolo ľubovoľné. Turnaj prebiehal postupne systémov každý s každým. Za víťazstvo boli tímu udelené 3 body. Za remízu si tímy body spravodlivo podelili po 1 bode. Družstvo, ktoré prehralo nezískalo žiadny bod. Na záver bol zostavená tabuľka po všetkých odohratých zápasoch.  Tri víťazné tímy boli vyhodnotené a získali pohár. Najúspešnejším tímom sa stalo družstvo zložené so žiakov prevažne 8 ročníka Zš. 

 

 

Viac foto z futbalového miniturnaja TU.


 

 

Stop terorizmu

 


 

 

Deň mlieka

 

     Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Aj žiaci I. stupňa si pripomenuli tento deň, a to rôznymi aktivitami. Žiaci si za pomoci učiteliek pripravili rôzne druhy nátierok z mliečnych výrobkov podľa receptov, ktoré si mohli zobrať domov. Nasledovala súťaž o najkrajšie pripravený tanier pozostávajúci z chlebov natretých pripravenými nátierkami dozdobenými zeleninovou oblohou. Súťaž názorne predviedli učiteľky, potom už súťažili samotné deti. Popri smiechu sa žiaci dobre a zdravo najedli.

     Cieľom tejto školskej akcie bolo podnietiť deti k väčšej spotrebe mliečnych výrobkov, popri mlieku aj jogurtov, syrov a iných mliečnych výrobkov, čo im napomôže osvojiť si lepšie stravovacie návyky.

 

 

Viac foto TU!


 

 

Deň matiek

 

     Žiaci špeciálnych tried vyrábali mamičkám darčeky v škole. Chlapci vyrábali srdiečka zo stužiek a papiera. Dievčatá napiekli koláčiky z lineckého cesta. Celá škola nám jeden deň krásne rozvoniavala vanilkou. Koláčiky žiačky krásne zabalili. Dievčatá išla práca od ruky,  nič sa nepripieklo a preto sa  ušlo každému na ochutnávku aj pre každú mamičku.  

 

 

Viac foto TU.


 

 

Kamerový systém

 

Vážení rodičia, priatelia školy!

Vedenie ZŠ s MŠ Tuhrina Vám oznamuje, že od 9.5.2017 sa spúšťa v priestoroch školy kamerový systém. Monitorované sú triedy v HB, počítačová miestnosť a špeciálne triedy. Kamery prispejú k sledovaniu problémového správania sa žiakov medzi sebou a aj voči vyučujúcim, k sledovaniu plnenia si povinností žiakov vo vyučovacom procese. Prispejú k zaisteniu bezpečnosti žiakov hlavne cez prestávky, pretože dozor konajúci učiteľ nemôže byť všade.
Kamerový systém nie je zasahovaním do súkromia žiakov a učiteľov, pretože žiaci chodia do školy, lepšie povedané by mali chodiť do školy sa niečo naučiť, získať vedomosti či návyky. Štát prispieva na chod všetkých škôl. Z tohto pohľadu sú školy verejným priestorom, keďže na ich chod prispieva každý občan zo svojich daní. Kamery počas vyučovania nezasahujú do súkromia žiakov ani učiteľov, pretože vyučovací proces, ktorý v triedach prebieha, nie je súkromná záležitosť zúčastnených. Súkromný život majú všetci zúčastnení v iných ako školských priestoroch, keďže v osobnom čase sa žiaci, učitelia, zamestnanci venujú svojim súkromným záujmom, čo nie je prípustné v škole.
Od momentu vstupu žiakov do areálu školy do ich odchodu je za nich zodpovedná škola. Dozor na chodbách a v triedach počas prestávok, počas obeda a voľných hodín je veľmi dôležitý. Monitorovací systém pomáha aj v tomto - učiteľ sa má počas prestávok fyzicky i psychicky pripravovať na vyučovanie, aby bol maximálne profesionálny a nie robiť policajta.
Kamery všeobecne pôsobia preventívne, takže v spoločných priestoroch ako i v triedach znižujú vandalizmus. Ak sa kamerový systém inštaluje aj v areáli školy, zriaďovateľ a riaditeľ školy má prehľad nielen o citlivých otázkach vyučovacieho procesu a práce personálu školy, ale aj o pohybe cudzích osôb v areáli školy a jej okolí.
Ochrana osobných údajov bude zabezpečená. V prípade porušovania školského poriadku budú mať rodičia možnosť k nazretiu do záznamov.  Automatické mazanie údajov v systéme sa uskutočňuje týždenne.

Od 9.5.2017 nadobúda platnosť a účinnosť Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.


 

 

Deň matiek

 

     Byť mamou je najkrajším poslaním každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny deň povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia. Druhá májová nedeľa už tradične patrí  všetkým mamám. Tento rok sme si tento deň pripomenuli druhú májovú nedeľu 14. mája. Žiaci I. stupňa sa pripravovali na tento deň už týždeň vopred. Počas týždňa v rámci vyučovacieho procesu a záujmovej činnosti realizovali rôzne aktivity venované matkám. V rámci výtvarnej výchovy výtvarne vyjadrili svoju lásku k mame, počas hodín slovenského jazyka a literatúry tvorili báseň pre mamu, na hodinách hudobnej výchovy spievali piesne o mame. Pre svoju mamu si vyrobili pekný darček (margaréta v kvetináči) a milé blahoželania (pozdravy).

Cieľom: týchto aktivít bolo zdôrazniť jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky v našich životoch a viesť deti k tomu, aby vyjadrili svoju vďačnosť mamám milým darčekom.

 

 

Viac foto TU.


 

 

8. Máj - Deň víťazstva nad fašizmom 

1. Máj - Sviatok práce