Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Február 2017

Výchova k ľudským právam

 

     Koordinátorka Ľudských práv zorganizovala so žiakmi diskusiu, spojenú s prezentáciou, na tému: rasizmus, fašizmus, intolerancia, diskriminácia, šikanovanie, ponižovanie.

V úvode boli nové pojmy vysvetlené pomocou prezentácii o šikane a kyberšikane. Keďže žiaci sú pravidelnými návštevníkmi internetových stránok, bolo potrebné poukázať aj na kyberšikanu. Na naše potešenie s kyberšikanou sa žiaci, podľa ich vyjadrení, ešte nestretli.

Prostriedkom šikanovania môže byť násilie, ponižovanie, urážky, posmievanie, ale aj niečo menej nápadné ako napríklad ignorovanie, ohováranie, schválnosti alebo preťažovanie prácou. Pravidelné šikanovanie je nebezpečný sociálno - patologický jav, pri ktorom je obmedzovaná osobná sloboda rozhodovania, je ponižovaná ľudská dôstojnosť a česť.

 

 

Viac fotiek TU.


 

 

Karneval

 

     Obdobie fašiangov, to nie je len čas plesovej sezóny, ale ešte stále aj tradícií, ktoré sa v niektorých obciach v našom okolí zachovávajú dodnes. Fašiangy začínajú deň po Troch kráľoch a trvajú až do polnoci pred Popolcovou, alebo tzv. “škaredou“ stredou, ktorá je prvým dňom pôstneho obdobia, končiaceho Veľkým piatkom.

     Fašiangové tradície sú spojené so sprievodmi maskovaných ľudí, zábavou a karnevalmi.
Aj na našej škole sme dňa 24.2. 2017  na I. stupni pripravili pre žiakov karneval. Úlohou žiakov bolo vymyslieť a následne si vyrobiť peknú masku. Niektorí žiaci si masku resp. kostým priniesli z domu, iní si ju vyrobili v škole. Karneval začal promenádou masiek. Žiaci sa predviedli po triedach. Každý žiak predstavil svoju masku. Určení členovia poroty si všímali tvorivosť, prezentáciu masiek, nápaditosť, originalitu. Po promenáde nasledovali súťaže, počas ktorých porota vybrala najkrajšie masky. Nasledovalo vyhodnotenie masiek. Najkrajšie masky boli odmenené vecnými cenami a diplomom. Karneval sme ukončili karnevalovou veselicou.

            Umiestnenie žiakov:

1.      miesto: Mária Ferková I.A- mobil

2.      miesto: Gabriel Kostelník IV.A- dievča

3.      miesto: Peter Ferko II.A- strašidlo

4.      miesto: Peter Ferko IV.B- pirát

5.      miesto: Laura Horvátová IV.B- mačka

6.      miesto: Sofia Ferková I.A- princezná Elza

 

     Cieľom súťaže bolo zapojiť žiakov do technickej a výtvarnej činnosti, zvyšovať zmysel pre zdravé súťaženie, prispieť k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, rozvíjať tvorivosť a samostatnosť žiakov.

 

 

Viac foto TU.


 


Karneval ŠT

 

     Tak ako každý rok, ani tento nesmel chýbať všetkými deťmi obľúbený KARNEVAL. V stredu 22.2.2017 sa v budove ŠT zišli masky od výmyslu sveta.  Masky si žiaci vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania pod vedením učiteľov ŠT. Tento rok nás navštívili zvieratá, indiáni, princezné no aj Captain America. Samozrejme, že tie najlepšie a najkreatívnejšie masky boli odmenené. Porota v zložení: Mgr. Š. Končula, Mgr. E. Petrášová, Nikolas Horváth (IX.B). Rozhodovanie to bolo náročné a preto sme ocenili až 7 masiek. Celý karneval bol plný smiechu, hudby, tanca a súťaženia. 

 

Viac foto TU.


 

 

Fašiangy ŠT

 

     Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

     Aj naši žiaci chceli ukončiť obdobie fašiangov karnevalom, preto sa celý týždeň niesol v duchu príprav  sa naň.

 

 

 

Viac foto TU.


 

 

Valentín ŠT

 

     Žiaci si často sviatok svätého Valentína spájajú len s tvorbou „valentíniek“. Aby neostali len pri  obdarúvaní sa „valnetínkami“, učitelia im priblížili aj históriu tohto sviatku

     V posledných rokoch k nám zavítal s veľkou pompéznosťou a zároveň svojím kontroverzným charakterom sviatok sv. Valentína. O jeho pôvode vieme síce pomerne málo, ale určite by sme ho nemali hľadať v Amerike, ktorá síce predstavuje jeho dnešnú komerčnú tvár, no neviaže ju s ňou žiadne historické puto.

     Valentinus bol rímsky kresťanský kňaz a lekár, žijúci v Ríme za vlády cisára Marka Aurélia Klaudia, ktorý býva zobrazovaný s kalichom v ľavej ruke a s mečom v pravej. Vidieť ho môžeme aj v oblečení biskupa, ktorý uzdravuje chlapca z padúcnice. Je tiež patrónom cestujúcich, včelárov a mládeže.

 

Viac foto TU.


 

 

Valentínska diskotéka


     Dňa 14.2.2017 sa uskutočnilo podujatie Valentínska diskotéka, spojené s kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili žiaci II. stupňa ZŠ. Žiaci boli oboznámení s históriou sviatku, rozdávali sa valentínky. Dievčatá sa predstavili s módnou prehliadkou, modernými tancami a školská skupina nám zahrala a zaspievala piesne zo svojho repertoáru. Po kultúrnom programe nasledovala diskotéka.


 

 

Polročné prázdniny - 3.2.2017


Zoznam aktualít

Máj 2018
Apríl 2018
Marec 2018
Chrípkové prázdniny
Február 2018
Január 2018
December 2017
November 2017
Október 2017
September 2017
1 2 3 4 5 6 [>]

Február 2017

Výchova k ľudským právam

 

     Koordinátorka Ľudských práv zorganizovala so žiakmi diskusiu, spojenú s prezentáciou, na tému: rasizmus, fašizmus, intolerancia, diskriminácia, šikanovanie, ponižovanie.

V úvode boli nové pojmy vysvetlené pomocou prezentácii o šikane a kyberšikane. Keďže žiaci sú pravidelnými návštevníkmi internetových stránok, bolo potrebné poukázať aj na kyberšikanu. Na naše potešenie s kyberšikanou sa žiaci, podľa ich vyjadrení, ešte nestretli.

Prostriedkom šikanovania môže byť násilie, ponižovanie, urážky, posmievanie, ale aj niečo menej nápadné ako napríklad ignorovanie, ohováranie, schválnosti alebo preťažovanie prácou. Pravidelné šikanovanie je nebezpečný sociálno - patologický jav, pri ktorom je obmedzovaná osobná sloboda rozhodovania, je ponižovaná ľudská dôstojnosť a česť.

 

 

Viac fotiek TU.


 

 

Karneval

 

     Obdobie fašiangov, to nie je len čas plesovej sezóny, ale ešte stále aj tradícií, ktoré sa v niektorých obciach v našom okolí zachovávajú dodnes. Fašiangy začínajú deň po Troch kráľoch a trvajú až do polnoci pred Popolcovou, alebo tzv. “škaredou“ stredou, ktorá je prvým dňom pôstneho obdobia, končiaceho Veľkým piatkom.

     Fašiangové tradície sú spojené so sprievodmi maskovaných ľudí, zábavou a karnevalmi.
Aj na našej škole sme dňa 24.2. 2017  na I. stupni pripravili pre žiakov karneval. Úlohou žiakov bolo vymyslieť a následne si vyrobiť peknú masku. Niektorí žiaci si masku resp. kostým priniesli z domu, iní si ju vyrobili v škole. Karneval začal promenádou masiek. Žiaci sa predviedli po triedach. Každý žiak predstavil svoju masku. Určení členovia poroty si všímali tvorivosť, prezentáciu masiek, nápaditosť, originalitu. Po promenáde nasledovali súťaže, počas ktorých porota vybrala najkrajšie masky. Nasledovalo vyhodnotenie masiek. Najkrajšie masky boli odmenené vecnými cenami a diplomom. Karneval sme ukončili karnevalovou veselicou.

            Umiestnenie žiakov:

1.      miesto: Mária Ferková I.A- mobil

2.      miesto: Gabriel Kostelník IV.A- dievča

3.      miesto: Peter Ferko II.A- strašidlo

4.      miesto: Peter Ferko IV.B- pirát

5.      miesto: Laura Horvátová IV.B- mačka

6.      miesto: Sofia Ferková I.A- princezná Elza

 

     Cieľom súťaže bolo zapojiť žiakov do technickej a výtvarnej činnosti, zvyšovať zmysel pre zdravé súťaženie, prispieť k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, rozvíjať tvorivosť a samostatnosť žiakov.

 

 

Viac foto TU.


 


Karneval ŠT

 

     Tak ako každý rok, ani tento nesmel chýbať všetkými deťmi obľúbený KARNEVAL. V stredu 22.2.2017 sa v budove ŠT zišli masky od výmyslu sveta.  Masky si žiaci vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania pod vedením učiteľov ŠT. Tento rok nás navštívili zvieratá, indiáni, princezné no aj Captain America. Samozrejme, že tie najlepšie a najkreatívnejšie masky boli odmenené. Porota v zložení: Mgr. Š. Končula, Mgr. E. Petrášová, Nikolas Horváth (IX.B). Rozhodovanie to bolo náročné a preto sme ocenili až 7 masiek. Celý karneval bol plný smiechu, hudby, tanca a súťaženia. 

 

Viac foto TU.


 

 

Fašiangy ŠT

 

     Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

     Aj naši žiaci chceli ukončiť obdobie fašiangov karnevalom, preto sa celý týždeň niesol v duchu príprav  sa naň.

 

 

 

Viac foto TU.


 

 

Valentín ŠT

 

     Žiaci si často sviatok svätého Valentína spájajú len s tvorbou „valentíniek“. Aby neostali len pri  obdarúvaní sa „valnetínkami“, učitelia im priblížili aj históriu tohto sviatku

     V posledných rokoch k nám zavítal s veľkou pompéznosťou a zároveň svojím kontroverzným charakterom sviatok sv. Valentína. O jeho pôvode vieme síce pomerne málo, ale určite by sme ho nemali hľadať v Amerike, ktorá síce predstavuje jeho dnešnú komerčnú tvár, no neviaže ju s ňou žiadne historické puto.

     Valentinus bol rímsky kresťanský kňaz a lekár, žijúci v Ríme za vlády cisára Marka Aurélia Klaudia, ktorý býva zobrazovaný s kalichom v ľavej ruke a s mečom v pravej. Vidieť ho môžeme aj v oblečení biskupa, ktorý uzdravuje chlapca z padúcnice. Je tiež patrónom cestujúcich, včelárov a mládeže.

 

Viac foto TU.


 

 

Valentínska diskotéka


     Dňa 14.2.2017 sa uskutočnilo podujatie Valentínska diskotéka, spojené s kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili žiaci II. stupňa ZŠ. Žiaci boli oboznámení s históriou sviatku, rozdávali sa valentínky. Dievčatá sa predstavili s módnou prehliadkou, modernými tancami a školská skupina nám zahrala a zaspievala piesne zo svojho repertoáru. Po kultúrnom programe nasledovala diskotéka.


 

 

Polročné prázdniny - 3.2.2017