Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Žiacke úspechy

VESMÍR OČAMI DETÍ

 


 

 

MARGARÉTAFEST

 

     Dňa 9.9.2014 sa kona5. ročník medzinárodného festivalu mladých umelcov so zdravotným znevýhodnením - MargarétaFest 2014Organizátorom podujatia bolo Občianské združenie Barlička. V rôznych súťažných kategóriách sa predviedli aj žiaci zo ZŠ s MŠ Tuhrina. Diplom za 1. miesto si žiaci odniesli v kategórií Kultúra národnostných menšín ZŠ Tuhrina a diplom za 2. miesto v kategórií Kultúra národnostných menšín "GIPSY MAŇU" ZŠ Tuhrina a SPrŠ Tuhrina.

 


 

 

 

VIJEME VENIEC PRE MAJSTROV SVETA 

 

     Rozkvitnuté púpavy na obecnom ihrisku, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku a Švédsku, to sú dve udalosti v mesiaci máj, ktoré spojili učiteľov ZŠsMŠ Tuhrina, aby zorganizovali pre svojich žiakov akciu pod názvom „Vijeme veniec pre majstrov sveta v hokeji“. Žiakov ešte viac motivovalo, keď im pri úvodnej inštruktáži Mgr . Miroslav Garaj povedal, že budú triedy medzi sebou súťažiť, ktorá trieda uvije najväčší veniec. Žiaci všetkých ročníkov za pomoci svojich triednych učiteľov preukázali veľkú zručnosť pri vití vencov a neboli to len dievčatá, ale svoje umenie ukázali aj chlapci rôznej vekovej kategórie Po dvojhodinovej usilovnej práci pri ktorej si žiaci prvého stupňa zanôtili nejednu peknú pesničku. Učitelia spoločne so žiakmi spojili všetky vence jednotlivých tried do jedného veľkého venca. Pod dohľadom Ing. Čudeka dĺžku venca odmerali na pódiu pri futbalovom ihrisku a verte, neverte samotný veniec pri rozvinutí mal úctihodnú dĺžku 228,6 m. Nuž obdivuhodné, čo žiaci ZŠsMŠ Tuhrina spoločne so svojimi učiteľmi dokázali a ja verím, že ten odkaz obrovského venca z púpavy lekárskej nájde správneho adresáta - majstrov sveta v hokeji – „hokejistov Slovenska.“