Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Podujatia


PODUJATIA V MESIACI : SEPTEMBER 2017
  Názov Zodpovedný
  Svetový deň jazykov Kučerová D., Končula Š.

 

 

Poznaj svoje peniaze

Literárna súťaž Zornička

Furman S.

Bosáková J.

     

 


PODUJATIA V MESIACI : OKTÓBER 2017
  Názov Zodpovedný
 

Svetový deň zdravej výživy

Záložka do knihy

Jabĺčkový deň

Športový deň

Drabová R., Mikitová A., Hrabíková S.
     
  Mesiac úcty k starším Bosáková J, Kučerová I., Varga G., Furman S.
  Športový deň Kučerová I., Varga G.
  Návšteva knižnice Slniečko v Prešove (9. ročník) Bosáková J.
  Svetový deň výživy Petrášová E.
 

Beseda na tému "Obchodovanie s ľuďmi"

Deň EURA

Ak si zdravý, tak si zatlieskaj

Sabolová B.

Marušová M.

Pazderová I.

 


PODUJATIA V MESIACI : NOVEMBER 2017
  Názov Zodpovedný
  Šarkaniáda Drabová R., Mikitová A., Hrabíková S.
 

Spoznávame svoj región

Výstava žiackych prác - Jeseň

Kučerová I.

vyučujúci VYV

  Po stopách Slovákov Glankovičová M.
     
     

 


PODUJATIA V MESIACI : DECEMBER 2017
  Názov Zodpovedný
  Mikuláš Drabová R., Mikitová A., Hrabíková S.
  Výstava vianočných pozdravov Kučerová I.
  Prišiel k nám Mikuláš všetci vyučujúci BT
  Vianočná besiedka všetci členovia
  Mikuláš všetci vyučujúci
  Ovocie trochu inak Marušová M.
 

Vianočný dar pre spolužiakov

Vianočný dar

Vianošná besiedka

Mihoková M.

Pazderová I.

všetci vyučujúci ŠT

 


PODUJATIA V MESIACI : JANUÁR 2018
  Názov Zodpovedný
  Zimné hry a zimné športy Drabová R., Mikitová A., Hrabíková S.
  Hádaj, na čo myslím Petrášová E.
  Z rozprávky do rozprávky Bosáková J., Končula Š.
  Novoročné predsavzatia         Sabolová B.


 


PODUJATIA V MESIACI : FEBRUÁR 2018
  Názov Zodpovedný
  Valentínske prekvapenia Drabová R., Mikitová A., Hrabíková S.
  Súťaž o najkrajší valentínsky pozdrav vyučujúci VYV
  Hviezdoslavov Kubín Bosáková J.
  Valentínsky deň všetci učitelia ŠT
     

 

 

 

 


PODUJATIA V MESIACI : MAREC 2018
  Názov Zodpovedný
 

Hviezdoslavov Kubín

Veľkonočné variácie

Drabová R., Mikitová A., Hrabíková S.
  Moja prvá kniha Bosáková J.
  Deň ľudovej rozprávky Bosáková J., Kučerová I.
  Návšteva Planetária v Prešove Furman S.
  Hviezdoslavov Kubín Mihoková M.

 

Poznávame knihy Glankovičová M.

 

 

Najkrajší prednes

 

Pazderová I.

 

 


PODUJATIA V MESIACI : APRÍL 2018
  Názov Zodpovedný
  Deň Zeme Drabová R., Mikitová A., Hrabíková S.
  Čitateľský maratón všetci vyučujúci BT
  Deň Zeme  Petrášová E., Kučerová I.
  Zábavná angličtina Končula Š.
  Deň Zeme

Marušová M.

  Jarné pochúťky Pazderová I.

 

  PODUJATIA V MESIACI : MÁJ 2018
  Názov Zodpovedný

 

 

Bojujeme proti obezite

Darček pre mamu

Drabová R., Mikitová A., Hrabíková S.

  Návšteva knižnice Slniečko (5. ročník) Bosáková J.
  Rozhlasové okienko (Deň matiek)  
  Exkurzia Solivar Kučerová I.

 

 

Svetový deň bez tabaku

Futbalový zápas/vybíjaná ZŠ - ŠT

Moja mama, moja babka (stacionár)

Marušová M.

všetci TEV a TSV

Sabolová, Glankovičová

 

  PODUJATIA V MESIACI : JÚN 2018

 

 

Názov

Deň detí

Zodpovedný

Drabová R., Mikitová A., Hrabíková S.

  MDD všetci vyučujúci BT
  Tuhrinský slávik Furman S.
  MDD všetci vyučujúci ŠT
 

Športový deň

 

všetci vyučujúci ŠT

 

     

купить плед