Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Pedagogickí zamestnanci školy

Vedenie:

Riaditeľka školy: Mgr. Zlata Chovancová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Danka Kučerová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Jana Bednárová

 

Učitelia:  

I. stupeň Bežné triedy:  

Mgr. Renáta Drabová

Mgr. Adriana Mikitová


II. stupeň Bežné triedy:

Mgr. Eva Petrášová

Mgr. Jana Bosáková                                                                                                                   

Mgr. Anna Hajdučinová

Mgr. Stanislav Furman

Mgr. Ivana Kučerová

 


I. stupeň Špeciálne triedy:  

Mgr. Ivánna Pazderová

Mgr. Silvia Hrabíková

 

II. stupeň Špeciálne triedy:

MVDr. Magdaléna Mihoková

Mgr. Šimon Končula

Ing. Marcela Marušová

Mgr. Magdaléna Glankovičová

Mgr. Bibiána Sabolová


Rehoľná sestra:

Mgr. Marcela Maťhová

 

Asistenti učiteľa:

Oľga Maňáková - MŠ

Mgr. Monika Tekeľová - ZŠ (NP ŠOV)

 

Sociálny pedagóg:

Mgr. Mária Pavelová