Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Nepedagogickí zamestnanci školy

Asistentka riaditeľa:

Mgr. Sandra Schneiderová


Referentka PAM:

Bc.Marta Mihaliková


Školník:

Zdenko Petra

 

Pomocná sila pre styk s rodičmi:

Monika Ferková


Upratovačky:

Magdaléna Petrová

Ľubica Kollárová