Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Krúžky

Krúžková činnosť v školskom roku 2016/2017

 

Krúžky rozvíjajú schopnosti našich žiakov, ich zručnosť a tvorivosť. Každý žiak si má možnosť vybrať krúžok podľa svojich schopností,  ale hlavne podľa záľuby. покрывало на кровать купить киев

 

Zoznam krúžkov:

 

Názov krúžku Vedúci krúžku
   
Z rozprávky do rozprávky Mgr. Renáta Drabová
Čitateľsko-filmový MVDr. Magdaléna Mihoková
Zábavná matematika Mgr. Anna Hajdučinová
Slovenčina hrou Mgr. Jana Bosáková
Kreatívko Mgr. Silvia Hrabíková
Hudobno-pohybový Mgr. Jana Bednárová
Počítačový Ing. Marcela Marušová
Zábavné hry Mgr. Danka Kučerová
Tvorivá dramatika Mgr. Miriama Hajdučeková
Slovenčina bez obáv Mgr. Magdaléna Glankovičová
Športový Ing. Jaromír Čudek
Šikovníček Mgr. Ivánna Pazderová
Tanec v nás Mgr. Bibiána Sabolová
Vševedko Mgr. Adriana Mikitová
Zumba Mgr. Ivana Kučerová
Futbalový Mgr. Šimon Končula