Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Krúžky

Krúžková činnosť v školskom roku 2017/2018

 

Krúžky rozvíjajú schopnosti našich žiakov, ich zručnosť a tvorivosť. Každý žiak si má možnosť vybrať krúžok podľa svojich schopností,  ale hlavne podľa záľuby. покрывало на кровать купить киев

 

Zoznam krúžkov:

 

Názov krúžku Vedúci krúžku
   
Z rozprávky do rozprávky Mgr. Renáta Drabová
Čitateľsko-filmový MVDr. Magdaléna Mihoková
Matematika hrou Mgr. Stanislav Furman
Tvorivá dramatika Mgr. Jana Bosáková
Kreatívko Mgr. Silvia Hrabíková
Angličtina hrou Mgr. Šimon Končula
Z každého rožku trošku Ing. Marcela Marušová
Zábavné hry Mgr. Danka Kučerová
V rytme tanca Mgr. Ivana Kučerová
Slovenčina bez obáv Mgr. Magdaléna Glankovičová
Vševedko Mgr. Adriana Mikitová
Šikovníček Mgr. Ivánna Pazderová
Poznávame prírodu Mgr. Bibiána Sabolová
   
   
   


 

Záujmové útvary v rámci Národného projektu "Škola otvorená všetkým" v školskom roku 2017/2018

 

 

Zoznam záujmových útvarov:

 

 

Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru
   
Krúžok pohybových aktivít Mgr. Silvia Hrabíková
Tvorivé ruky Mgr. Ivánna Pazderová
Hravá slovenčina Mgr. Jana Bosáková
Športový Mgr. Šimon Končula

Hudobno spevácky

Záhradníček

Mgr. Gejza Varga

Mgr. Magdaléna Glankovičová