Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Dokumenty

Vnútorný režim školy:

 Časový režim školy

 Časový rozvrh prevádzky

 • Rámcový učebný plán:

 Bežné triedy

 Špeciálne triedy

 • Plán práce
 • Povinnosti rodiča
 • Výchovné opatrenia

 


Výchovné opatrenia:

 

 • Napomenutie TU
 • Predvolanie TU
 • Pokarhanie TU
 • Pokarhanie RŠ
 • Predvolanie RŠ
 • Predvolanie TU za útek zo školy
 • Oznámenie o ZPŠD
 • Obnovenie prídavku na dieťa
 • Záznam pohovoru s rodičmi

 

 

Organizovanie hromadnej školskej akcie:

 

 • Návrh na organizačné zabezpečenie
 • Informovaný súhlas
 • Poučenie o bezpečnosti