Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Máj 2018

31.5.2018 Svetový deň bez tabaku

Organizátor: Ing. Marcela Marušová

 

Zmyslom 31. mája  je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku. Dôležité je chrániť deti a mládež od aktívneho, ale aj pasívneho fajčenia. Tohtoročné heslo dňa bez tabaku je:

Tabak – smrteľný v každej podobe.

            Žiaci si vypočuli prednášku o škodlivosti fajčenia, pozreli si dokument „Prečo nefajčiť“ a   a vytvorili plagát na tému zákaz fajčenia.

Video - YOUTUBE

 

 

 

spracovala: Ing. Marcela Marušová

 


29.5.2018 Turnaj vo vybíjanej

Organizátor: Ing. Marcela Marušová

 

Jedno krásne slnečné popoludnie sme sa rozhodli zmerať si sily vo vybíjanej. Vytvorili sme štyri mužstvá.

Mužstvá ZŠ:                                                               Mužstvá ŠT:

1. V.A, VI.A,                                                               1. V.B, V.C, VI.B

2. VII.A, VIII.A, IX.A                                                    2. VII.B, VIII.B, IX.B

 

Turnaj vyhrali žiačky ZŠ VII.A, VIII.A, IX.A  nad žiačkami z V.A, VI.A. Na treťom mieste skončili žiačky VII.B, VII.B, IX.B ŠT a posledné skončili žiačky V.B, V.C, VI.B. O rok si to zopakujeme.

 

Fotografie

 

 

 

spracovala: Ing. Marcela Marušová

 


18.5.2018 Ľudské práva - práca s internetom

Organizátor: Mgr. Natália Boris

 

Úlohou žiakov bolo získať nové a prehĺbiť staršie poznatky o téme ľudských práv.

Žiaci vyhľadávali internetové stránky týkajúce sa tejto problematiky bez ťažkostí.
Vyhľadané texty a obrázky následne spracovali v programe Microsoft Office Word.

Fotografie

 

 

 

spracovala: Mgr. Natália Boris

 


17.5.2018 Deň rodiny

Organizátor: vyučujúci ŠT

 

Rodina. Čo je to rodina? Čo ju spája? Tieto otázky sme si položili a rozhodli sme sa ich odpovede znázorniť na výkrese. Rodinu tvoria rodičia, starí rodičia, deti .... Rodina môže byť veľká  i malá. No to čo ju spája je láska. Preto naše výtvarné zobrazenie rodiny bolo veľké srdce do ktorého sa zmestili všetci členovia rodín žiakov špeciálnych tried.

 

 

 

 

 

 

spracovali: vyučujúci ŠT


17.5.2018 Deň mlieka

Organizátor: Ing. Marcela Marušová, MVDr. Magdaléna Mihoková

 

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957.  Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodenného jedálnička.Po rozhlasovej relácii o mlieku pripravenej  pani učiteľkou  Mihokovou  sme si aj prakticky pripravili zopár jedál z mlieka. Žiaci si v budove školy pripravili krupicu, vanilkový a čokoládový puding. Takto sme si ukázali, že mlieko je neoddeliteľnou súčasťou jedálnička a môže aj výborne vyzerať a chutiť.

 

Fotografie

 

 

 

 

 

spracovali: Ing. Marcela Marušová, MVDr. Magdaléna Mihoková


 

11.5.2018 Deň matiek

Organizátor: učiteľky I. stupňa

 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí  všetkým mamám. Byť mamou je najkrajším poslaním každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny deň povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia.

Tento deň sme si na našej škole pripomenuli v piatok 11.mája. Žiaci I. stupňa si vopred pod vedením triednych učiteliek nacvičili básne, piesne a tance, ktorými chceli svoje mamy potešiť počas svojho vystúpenia, ktoré sa konalo v kultúrnom dome.  Každé dieťa obdarilo svoju mamu milým blahoželaním v podobe srdiečka, ktoré nám pomohli vyrobiť žiaci špeciálnych tried.

Po vystúpení nasledovala súťaž Vilomeniny. Pre matky s deťmi sme nachystali rôzne hry a súťaže, prostredníctvom ktorých si mohli  preveriť svoje zručnosti, bystrosť a pohotovosť. Matky a deti  sa rozdelili do troch desaťčlenných súťažných družstiev a zvolili si svojho kapitána. Prvých 5 bodov dostali  súťažiaci hneď v prvej disciplíne, kde išlo o to, aby v časovom limite 1 min. doniesli vopred určené predmety . Potom súťažili v disciplínach Noemova archa, Obchod s obuvou,  Farbičkové preteky a Slepý vláčik. Na záver, tak ako aj v televíznych Vilomeninách, mali matky  možnosť overiť si zručnosť pri sťahovaní obrusa s taniermi (samozrejme len s papierovými) a získať ďalšie body. Matky so svojimi ratolesťami sa s veľkou usilovnosťou zapájali do jednotlivých disciplín vo viere, že práve ich družstvo zvíťazí.

Víťazné družstvo bolo odmenené poukážkou v hodnote 10€  na nákup sladkostí v COOP Jednota. Ostatní súťažiaci za účasť dostali taktiež poukážky, a to v hodnote 7€  a 5€. Na záver si všetci prítomní pochutnali na palacinkách, ktoré napiekla pani učiteľka I. Pazderová spolu so svojimi žiačkami. Tento deň sa vydaril a veríme, že sa páčil deťom, no hlavne mamičkám, čo bolo vidno na ich usmievavých tvárach.

Fotografie

Video z akcie

 

 

 

spracovala: Adriana Mikitová


4.5.2018 Máj, mesiac lásky

Organizátor: Ing. Marcela Marušová

 

Máj je mesiac lásky. To si naozaj ľudia tak radi pripomínajú, že niekoho ľúbia? Áno musia. Láska je predsa  zložená z množstva drobností, ktoré sa dajú dať najavo hoci aj každý deň.My  sme  vyrobili pre tých ktorých milujeme malé ihelničky v tvare srdiečka.  

 

 

 

 

spracovala: Ing. Marcela Marušová


3.5.2018 Moja mama, moja babka - špeciálne triedy

Organizátor: Mgr. Bibiána Sabolová, Mgr. Magdaléna Glankovičová

 

Prvotný nápad bol pripraviť malé darčeky pre obyvateľky obce Tuhrina stretávajúce sa v obecnom stacionári. Okolnosti nám to však nedovolili.  Deti špeciálnych tried  sa rozhodli urobiť radosť mamičkám našich malých spolužiakov z prvého stupňa. Naši najmenší žiaci ešte nemajú také šikovné rúčky a preto sme pre každého z nich vyrobili krásne srdiečko, ktoré ich milované mamičky určite potešili.  

Fotografie

 

 

 

spracovala: Mgr. Bibiána Sabolová, Mgr. Magdaléna Glankovičová


 

O Z N A M


Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Tuhrina 4 v Tuhrine, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov


udeľuje deťom a žiakom ZŠ s MŠ Tuhrina


z prevádzkových dôvodov


dňa 07.05.2018 riaditeľské voľno.Vyučovanie bude  pokračovať dňa 09.05.2018 (t.j. streda).Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                                                 riaditeľka školy


Zoznam aktualít

December 2018
November 2018
Október 2018
September 2018
Máj 2018
Apríl 2018
Marec 2018
Chrípkové prázdniny
Február 2018
Január 2018
1 2 3 4 5 6 [>]

Máj 2018

31.5.2018 Svetový deň bez tabaku

Organizátor: Ing. Marcela Marušová

 

Zmyslom 31. mája  je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku. Dôležité je chrániť deti a mládež od aktívneho, ale aj pasívneho fajčenia. Tohtoročné heslo dňa bez tabaku je:

Tabak – smrteľný v každej podobe.

            Žiaci si vypočuli prednášku o škodlivosti fajčenia, pozreli si dokument „Prečo nefajčiť“ a   a vytvorili plagát na tému zákaz fajčenia.

Video - YOUTUBE

 

 

 

spracovala: Ing. Marcela Marušová

 


29.5.2018 Turnaj vo vybíjanej

Organizátor: Ing. Marcela Marušová

 

Jedno krásne slnečné popoludnie sme sa rozhodli zmerať si sily vo vybíjanej. Vytvorili sme štyri mužstvá.

Mužstvá ZŠ:                                                               Mužstvá ŠT:

1. V.A, VI.A,                                                               1. V.B, V.C, VI.B

2. VII.A, VIII.A, IX.A                                                    2. VII.B, VIII.B, IX.B

 

Turnaj vyhrali žiačky ZŠ VII.A, VIII.A, IX.A  nad žiačkami z V.A, VI.A. Na treťom mieste skončili žiačky VII.B, VII.B, IX.B ŠT a posledné skončili žiačky V.B, V.C, VI.B. O rok si to zopakujeme.

 

Fotografie

 

 

 

spracovala: Ing. Marcela Marušová

 


18.5.2018 Ľudské práva - práca s internetom

Organizátor: Mgr. Natália Boris

 

Úlohou žiakov bolo získať nové a prehĺbiť staršie poznatky o téme ľudských práv.

Žiaci vyhľadávali internetové stránky týkajúce sa tejto problematiky bez ťažkostí.
Vyhľadané texty a obrázky následne spracovali v programe Microsoft Office Word.

Fotografie

 

 

 

spracovala: Mgr. Natália Boris

 


17.5.2018 Deň rodiny

Organizátor: vyučujúci ŠT

 

Rodina. Čo je to rodina? Čo ju spája? Tieto otázky sme si položili a rozhodli sme sa ich odpovede znázorniť na výkrese. Rodinu tvoria rodičia, starí rodičia, deti .... Rodina môže byť veľká  i malá. No to čo ju spája je láska. Preto naše výtvarné zobrazenie rodiny bolo veľké srdce do ktorého sa zmestili všetci členovia rodín žiakov špeciálnych tried.

 

 

 

 

 

 

spracovali: vyučujúci ŠT


17.5.2018 Deň mlieka

Organizátor: Ing. Marcela Marušová, MVDr. Magdaléna Mihoková

 

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957.  Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodenného jedálnička.Po rozhlasovej relácii o mlieku pripravenej  pani učiteľkou  Mihokovou  sme si aj prakticky pripravili zopár jedál z mlieka. Žiaci si v budove školy pripravili krupicu, vanilkový a čokoládový puding. Takto sme si ukázali, že mlieko je neoddeliteľnou súčasťou jedálnička a môže aj výborne vyzerať a chutiť.

 

Fotografie

 

 

 

 

 

spracovali: Ing. Marcela Marušová, MVDr. Magdaléna Mihoková


 

11.5.2018 Deň matiek

Organizátor: učiteľky I. stupňa

 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí  všetkým mamám. Byť mamou je najkrajším poslaním každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny deň povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia.

Tento deň sme si na našej škole pripomenuli v piatok 11.mája. Žiaci I. stupňa si vopred pod vedením triednych učiteliek nacvičili básne, piesne a tance, ktorými chceli svoje mamy potešiť počas svojho vystúpenia, ktoré sa konalo v kultúrnom dome.  Každé dieťa obdarilo svoju mamu milým blahoželaním v podobe srdiečka, ktoré nám pomohli vyrobiť žiaci špeciálnych tried.

Po vystúpení nasledovala súťaž Vilomeniny. Pre matky s deťmi sme nachystali rôzne hry a súťaže, prostredníctvom ktorých si mohli  preveriť svoje zručnosti, bystrosť a pohotovosť. Matky a deti  sa rozdelili do troch desaťčlenných súťažných družstiev a zvolili si svojho kapitána. Prvých 5 bodov dostali  súťažiaci hneď v prvej disciplíne, kde išlo o to, aby v časovom limite 1 min. doniesli vopred určené predmety . Potom súťažili v disciplínach Noemova archa, Obchod s obuvou,  Farbičkové preteky a Slepý vláčik. Na záver, tak ako aj v televíznych Vilomeninách, mali matky  možnosť overiť si zručnosť pri sťahovaní obrusa s taniermi (samozrejme len s papierovými) a získať ďalšie body. Matky so svojimi ratolesťami sa s veľkou usilovnosťou zapájali do jednotlivých disciplín vo viere, že práve ich družstvo zvíťazí.

Víťazné družstvo bolo odmenené poukážkou v hodnote 10€  na nákup sladkostí v COOP Jednota. Ostatní súťažiaci za účasť dostali taktiež poukážky, a to v hodnote 7€  a 5€. Na záver si všetci prítomní pochutnali na palacinkách, ktoré napiekla pani učiteľka I. Pazderová spolu so svojimi žiačkami. Tento deň sa vydaril a veríme, že sa páčil deťom, no hlavne mamičkám, čo bolo vidno na ich usmievavých tvárach.

Fotografie

Video z akcie

 

 

 

spracovala: Adriana Mikitová


4.5.2018 Máj, mesiac lásky

Organizátor: Ing. Marcela Marušová

 

Máj je mesiac lásky. To si naozaj ľudia tak radi pripomínajú, že niekoho ľúbia? Áno musia. Láska je predsa  zložená z množstva drobností, ktoré sa dajú dať najavo hoci aj každý deň.My  sme  vyrobili pre tých ktorých milujeme malé ihelničky v tvare srdiečka.  

 

 

 

 

spracovala: Ing. Marcela Marušová


3.5.2018 Moja mama, moja babka - špeciálne triedy

Organizátor: Mgr. Bibiána Sabolová, Mgr. Magdaléna Glankovičová

 

Prvotný nápad bol pripraviť malé darčeky pre obyvateľky obce Tuhrina stretávajúce sa v obecnom stacionári. Okolnosti nám to však nedovolili.  Deti špeciálnych tried  sa rozhodli urobiť radosť mamičkám našich malých spolužiakov z prvého stupňa. Naši najmenší žiaci ešte nemajú také šikovné rúčky a preto sme pre každého z nich vyrobili krásne srdiečko, ktoré ich milované mamičky určite potešili.  

Fotografie

 

 

 

spracovala: Mgr. Bibiána Sabolová, Mgr. Magdaléna Glankovičová


 

O Z N A M


Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Tuhrina 4 v Tuhrine, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov


udeľuje deťom a žiakom ZŠ s MŠ Tuhrina


z prevádzkových dôvodov


dňa 07.05.2018 riaditeľské voľno.Vyučovanie bude  pokračovať dňa 09.05.2018 (t.j. streda).Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                                                 riaditeľka školy