Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Máj 2018

18.5.2018 Ľudské práva - práca s internetom

Organizátor: Mgr. Natália Boris

 

Úlohou žiakov bolo získať nové a prehĺbiť staršie poznatky o téme ľudských práv.

Žiaci vyhľadávali internetové stránky týkajúce sa tejto problematiky bez ťažkostí.
Vyhľadané texty a obrázky následne spracovali v programe Microsoft Office Word.

Fotografie

 

 

 

spracovala: Mgr. Natália Boris 

11.5.2018 Deň matiek

Organizátor: učiteľky I. stupňa

 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí  všetkým mamám. Byť mamou je najkrajším poslaním každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny deň povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia.

Tento deň sme si na našej škole pripomenuli v piatok 11.mája. Žiaci I. stupňa si vopred pod vedením triednych učiteliek nacvičili básne, piesne a tance, ktorými chceli svoje mamy potešiť počas svojho vystúpenia, ktoré sa konalo v kultúrnom dome.  Každé dieťa obdarilo svoju mamu milým blahoželaním v podobe srdiečka, ktoré nám pomohli vyrobiť žiaci špeciálnych tried.

Po vystúpení nasledovala súťaž Vilomeniny. Pre matky s deťmi sme nachystali rôzne hry a súťaže, prostredníctvom ktorých si mohli  preveriť svoje zručnosti, bystrosť a pohotovosť. Matky a deti  sa rozdelili do troch desaťčlenných súťažných družstiev a zvolili si svojho kapitána. Prvých 5 bodov dostali  súťažiaci hneď v prvej disciplíne, kde išlo o to, aby v časovom limite 1 min. doniesli vopred určené predmety . Potom súťažili v disciplínach Noemova archa, Obchod s obuvou,  Farbičkové preteky a Slepý vláčik. Na záver, tak ako aj v televíznych Vilomeninách, mali matky  možnosť overiť si zručnosť pri sťahovaní obrusa s taniermi (samozrejme len s papierovými) a získať ďalšie body. Matky so svojimi ratolesťami sa s veľkou usilovnosťou zapájali do jednotlivých disciplín vo viere, že práve ich družstvo zvíťazí.

Víťazné družstvo bolo odmenené poukážkou v hodnote 10€  na nákup sladkostí v COOP Jednota. Ostatní súťažiaci za účasť dostali taktiež poukážky, a to v hodnote 7€  a 5€. Na záver si všetci prítomní pochutnali na palacinkách, ktoré napiekla pani učiteľka I. Pazderová spolu so svojimi žiačkami. Tento deň sa vydaril a veríme, že sa páčil deťom, no hlavne mamičkám, čo bolo vidno na ich usmievavých tvárach.

Fotografie

Video z akcie

 

 

 

spracovala: Adriana Mikitová 

O Z N A M


Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Tuhrina 4 v Tuhrine, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov


udeľuje deťom a žiakom ZŠ s MŠ Tuhrina


z prevádzkových dôvodov


dňa 07.05.2018 riaditeľské voľno.Vyučovanie bude  pokračovať dňa 09.05.2018 (t.j. streda).Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                                                 riaditeľka školy


Zoznam aktualít

Jún 2018
Máj 2018
Apríl 2018
Marec 2018
Chrípkové prázdniny
Február 2018
Január 2018
December 2017
November 2017
Október 2017
1 2 3 4 5 6 [>]

Máj 2018

18.5.2018 Ľudské práva - práca s internetom

Organizátor: Mgr. Natália Boris

 

Úlohou žiakov bolo získať nové a prehĺbiť staršie poznatky o téme ľudských práv.

Žiaci vyhľadávali internetové stránky týkajúce sa tejto problematiky bez ťažkostí.
Vyhľadané texty a obrázky následne spracovali v programe Microsoft Office Word.

Fotografie

 

 

 

spracovala: Mgr. Natália Boris 

11.5.2018 Deň matiek

Organizátor: učiteľky I. stupňa

 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí  všetkým mamám. Byť mamou je najkrajším poslaním každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny deň povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia.

Tento deň sme si na našej škole pripomenuli v piatok 11.mája. Žiaci I. stupňa si vopred pod vedením triednych učiteliek nacvičili básne, piesne a tance, ktorými chceli svoje mamy potešiť počas svojho vystúpenia, ktoré sa konalo v kultúrnom dome.  Každé dieťa obdarilo svoju mamu milým blahoželaním v podobe srdiečka, ktoré nám pomohli vyrobiť žiaci špeciálnych tried.

Po vystúpení nasledovala súťaž Vilomeniny. Pre matky s deťmi sme nachystali rôzne hry a súťaže, prostredníctvom ktorých si mohli  preveriť svoje zručnosti, bystrosť a pohotovosť. Matky a deti  sa rozdelili do troch desaťčlenných súťažných družstiev a zvolili si svojho kapitána. Prvých 5 bodov dostali  súťažiaci hneď v prvej disciplíne, kde išlo o to, aby v časovom limite 1 min. doniesli vopred určené predmety . Potom súťažili v disciplínach Noemova archa, Obchod s obuvou,  Farbičkové preteky a Slepý vláčik. Na záver, tak ako aj v televíznych Vilomeninách, mali matky  možnosť overiť si zručnosť pri sťahovaní obrusa s taniermi (samozrejme len s papierovými) a získať ďalšie body. Matky so svojimi ratolesťami sa s veľkou usilovnosťou zapájali do jednotlivých disciplín vo viere, že práve ich družstvo zvíťazí.

Víťazné družstvo bolo odmenené poukážkou v hodnote 10€  na nákup sladkostí v COOP Jednota. Ostatní súťažiaci za účasť dostali taktiež poukážky, a to v hodnote 7€  a 5€. Na záver si všetci prítomní pochutnali na palacinkách, ktoré napiekla pani učiteľka I. Pazderová spolu so svojimi žiačkami. Tento deň sa vydaril a veríme, že sa páčil deťom, no hlavne mamičkám, čo bolo vidno na ich usmievavých tvárach.

Fotografie

Video z akcie

 

 

 

spracovala: Adriana Mikitová 

O Z N A M


Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Tuhrina 4 v Tuhrine, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov


udeľuje deťom a žiakom ZŠ s MŠ Tuhrina


z prevádzkových dôvodov


dňa 07.05.2018 riaditeľské voľno.Vyučovanie bude  pokračovať dňa 09.05.2018 (t.j. streda).Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                                                 riaditeľka školy