Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Marec 2018

 

27.3.2018 Najkrajší prednes

Organizátor: Mgr. I. Pazderová

 

V priebehu mesiaca marec si žiaci prvého stupňa za pomoci triednych učiteľov vyhľadávali básničky z rôznych zdrojov a tie predniesli na podujatí s názvom Najkrajší prednes, ktorý sa konal dňa 22. marca 2018 v priestoroch I. stupňa.

Samotné podujatie sa začalo krátkou prezentáciou o narodení a pôsobení P. O. Hviezdoslava. Následne sa uviedol celý priebeh podujatia spojený s predstavením poroty a cien. Porotu tentokrát tvorili samotní žiaci z rôznych tried.

Tohto roku porota mala veľmi ťažké rozhodnutie o umiestnení na prvom, druhom či treťom mieste. Po krátkej prestávke sa porota zhodla, že prvé miesto získajú dvaja žiaci a to Patrícia FerkováTomáš Ferko, na druhom mieste sa umiestnili žiaci Sára FerkováMária Ferková a o tretie miesto sa podelili Viktória GáborováSofia Ferková. O tom, že sa žiaci skutočne pripravili svedčí aj to, že sa výnimočne udelilo štvrté a piate miesto. Obsadili ich Janka Gáborová, Samko Ferko, Dávid Gábor a Damián Cifra.

Víťazom boli odovzdané vecné ceny v podobe školských potrieb, ktoré si osladili so sladkým prekvapením.

Skutočne všetci účinkujúci sa pripravili dôsledne a vedeli predniesť svoje básničky naspamäť za čo im patrí pochvala!


 

 

spracovala: Mgr. Ivánna Pazderová


 

 

26.3.2018 Návšteva knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove

Organizátor: Mgr. J.Bednárová

Spolupráca: Mgr. A. Mikitová, Mgr. S. Hrabíková, Mgr. I.Pazderová, Mgr. R.Drabová

 

Počas mesiaca marec sa do edukačného procesu neodmysliteľne implementujú knihy. Koncom mesiaca, dňa 26.3.2018 navštívili všetci žiaci prvého stupňa spoločne s predškolákmi MŠ knižnicu P.O. Hviezdoslava, konkrétne pobočku na Sekčove.

Žiaci sa usadili do knižnice a vypočuli si prednášku o tom, čo je knižnica, ako knižnica funguje i to, ako sa vyrábajú knihy a prečo sú v knižnici zoradené v rôznych farbách.

Menší žiaci potom počúvali rozprávku od „tety z knižnice“ a mohli si prelistovať v pestrofarebných knihách. Starší žiaci spoločne čítali a vyslúžili si tak záložky, ktoré si zobrali domov. Niektorí z nich navštívili i veľké kníhkupectvo v OC. Tu ich najviac zaujala interaktívna kniha a páčila sa im tiež vôňa nových kníh.

Cieľom podujatia bolo priblížiť žiakom ako funguje veľká knižnica i veľké kníhkupectvo a vzbudiť v nich tak záujem o čítanie kníh.

 


Fotografie


 

 

spracovala: Mgr. Silvia Hrabíková


 

 

 

 

23.3.2018 Veľkonočné variácie

Organizátor: Mgr. S. Hrabíková, Mgr. A. Mikitová, Mgr. I.Pazderová, Mgr. R.Drabová

 

Veľkonočné variácie bol názov podujatia, ktoré sa v mesiaci marec realizovalo na prvom stupni.

 Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť žiakom význam Veľkej noci, oboznámiť ich s tradíciami týchto sviatkov. Počas podujatia sa nielen žiaci dozvedeli ako môžu vyzerať tieto sviatky v mnohých rodinách po celom svete, ale aj učiteľky získali nové informácie o tom, ako trávia Veľkú noc v rómskych rodinách.

Mnohí žiaci majú tieto sviatky spojené s posvätením “veľkonočnej pasky” a samozrejme s veľkonočnou oblievačkou, čo vyplynulo po spoločnej diskusii.

Žiaci si neskôr vyrobili veľkonočné ozdoby ako napríklad: bahniatka vo váze, kuriatka či zajačiky, ktoré zdobia triedy na prvom stupni.


 

 

spracovala: Mgr. Silvia Hrabíková


 

5.3.2018 Karneval so sladkým prekvapením

Organizátor: Mgr. A. Mikitová, Mgr. R. Drabová, Mgr. I.Pazderová 

 

Hoci Fašiangy sú už za nami, karnevalové súťaženie so sladkým prekvapením  nás ešte len čakalo. Žiaci sa na tento deň pripravovali a pracovali ako včielky. Niektorí žiaci pripravovali výzdobu tried, iní pripravovali rekvizity a priestor na karneval a súťaženie a dievčatá zo štvrtého ročníka pracovali na sladkom prekvapení. Kým dievčatá piekli sladké šišky, ostatní žiaci mali možnosť vyšantiť sa pri hudbe a speve a hlavne zasúťažiť si a získať sladkosti a malé vecné ceny. Žiaci mali pripravené rôzne aktivity a súťaže, do ktorých sa zapájali s veľkou chuťou a elánom. Súťaže (lentilky, zápalkové preteky, formula, balónový tanec, rýchle chrumky) boli zamerané na rýchlosť, presnosť, koordináciu.  

Deň pred tým sme si nakúpili potrebné suroviny a na ďalší deň sme začali s prácou. Príprava kvásku, kysnutie či vaľkanie každého lákala. No a nakoniec samotné vyprážanie šišiek prilákalo zvedavcov. Vôňa sladučkých dobrôt rozvoniavala na celú školu a každý kto k nám zavítal, dostal sladkú dobrotu. Každý jedol šišky, veselo popíjal čajík, spieval a tancoval pri hudbe.

Úspešnosť celej akcie potvrdilo aj to, že aj keď  sa dobroty minuli,  žiakom  sa nechcelo končiť, no všetko raz končí...

 

 

 

 

 

spracovala: Mgr. Ivánna Pazderová5.3.2018 Zimné hry a zimné športy

Organizátor: Mgr. I.Pazderová 

 

Táto akcia bola naplánovaná pôvodne na január, ale počasie nám neprialo, tak sme ju presunuli na nasledujúci mesiac, presnejšie na 22. februára. Pozitívny vzťah k športu a radosť z hry sme mohli stretnúť na školskej akcii s názvom „Zimné hry a zimné športy“ aj napriek veľmi chladnému a mrazivému počasiu, ktoré žiakom vôbec nevadilo.

Žiaci prvého stupňa súťažili v dvojčlenných skupinách, kde si zmerali sily vo vytváraní snežných anjelov. Jeden žiak zo skupiny otlačil svoju postavu v snehu. Takto otlačených anjelov obaja zo skupiny dotvorili výtvarne tak, že pomocou vodových farieb ich vymaľovali. Fantázia a tvorivosť nechýbala ani jednej dvojici a poniektorí, ktorí boli šikovnejší, si vyskúšali vyfarbiť ešte jedného anjela. Radosť a chuť súťažiť bola taká silná, že záver tejto akcie by bola skoro nesplniteľná, ale silný mraz donútil mladších žiakov ukončiť ju a vyhlásiť víťazov. Skutočne porota mala veľký problém ohodnotiť najkrajších anjelov, a tak sa rozhodla, že odmení viaceré skupiny. Potom sa mladší žiaci premiestnili do tried a štvrtáci, aby sa troška zohriali pohybom, hádzali loptou na cieľ. Skupina, ktorá mala najviac bodov, zvíťazila v súťaži. Pri tejto akcii nešlo ani tak o víťazov, ale hlavne získať radosť z pohybu v zimných mesiacoch v prírode, pretože otužovanie, pohyb a radosť z hry nám prispieva k prevencii proti rôznym chorobám. Takže sme sa všetci zhodli v tom, že vyhrávajú všetci žiaci, ktorí sa zapojili do zimných hier. 

Úspešnosť celej akcie potvrdilo aj to, že žiakom sa nechcelo končiť a chceli pokračovať, čo sme potvrdili prísľubom, že ak nám počasie dovolí, akciu si zopakujeme.

 

 

 

 

 

spracovala: Mgr. Ivánna Pazderová


 

Jarné prázdniny od 26.2.2018 do 2.3.2018

 

   

 

     Žiakom Základnej školy s materskou školou Tuhrina prajeme veselé prežitie jarných prázdnin. Vyučovací proces začne opäť 5.3.2018.


Zoznam aktualít

December 2018
November 2018
Október 2018
September 2018
Máj 2018
Apríl 2018
Marec 2018
Chrípkové prázdniny
Február 2018
Január 2018
1 2 3 4 5 6 [>]

Marec 2018

 

27.3.2018 Najkrajší prednes

Organizátor: Mgr. I. Pazderová

 

V priebehu mesiaca marec si žiaci prvého stupňa za pomoci triednych učiteľov vyhľadávali básničky z rôznych zdrojov a tie predniesli na podujatí s názvom Najkrajší prednes, ktorý sa konal dňa 22. marca 2018 v priestoroch I. stupňa.

Samotné podujatie sa začalo krátkou prezentáciou o narodení a pôsobení P. O. Hviezdoslava. Následne sa uviedol celý priebeh podujatia spojený s predstavením poroty a cien. Porotu tentokrát tvorili samotní žiaci z rôznych tried.

Tohto roku porota mala veľmi ťažké rozhodnutie o umiestnení na prvom, druhom či treťom mieste. Po krátkej prestávke sa porota zhodla, že prvé miesto získajú dvaja žiaci a to Patrícia FerkováTomáš Ferko, na druhom mieste sa umiestnili žiaci Sára FerkováMária Ferková a o tretie miesto sa podelili Viktória GáborováSofia Ferková. O tom, že sa žiaci skutočne pripravili svedčí aj to, že sa výnimočne udelilo štvrté a piate miesto. Obsadili ich Janka Gáborová, Samko Ferko, Dávid Gábor a Damián Cifra.

Víťazom boli odovzdané vecné ceny v podobe školských potrieb, ktoré si osladili so sladkým prekvapením.

Skutočne všetci účinkujúci sa pripravili dôsledne a vedeli predniesť svoje básničky naspamäť za čo im patrí pochvala!


 

 

spracovala: Mgr. Ivánna Pazderová


 

 

26.3.2018 Návšteva knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove

Organizátor: Mgr. J.Bednárová

Spolupráca: Mgr. A. Mikitová, Mgr. S. Hrabíková, Mgr. I.Pazderová, Mgr. R.Drabová

 

Počas mesiaca marec sa do edukačného procesu neodmysliteľne implementujú knihy. Koncom mesiaca, dňa 26.3.2018 navštívili všetci žiaci prvého stupňa spoločne s predškolákmi MŠ knižnicu P.O. Hviezdoslava, konkrétne pobočku na Sekčove.

Žiaci sa usadili do knižnice a vypočuli si prednášku o tom, čo je knižnica, ako knižnica funguje i to, ako sa vyrábajú knihy a prečo sú v knižnici zoradené v rôznych farbách.

Menší žiaci potom počúvali rozprávku od „tety z knižnice“ a mohli si prelistovať v pestrofarebných knihách. Starší žiaci spoločne čítali a vyslúžili si tak záložky, ktoré si zobrali domov. Niektorí z nich navštívili i veľké kníhkupectvo v OC. Tu ich najviac zaujala interaktívna kniha a páčila sa im tiež vôňa nových kníh.

Cieľom podujatia bolo priblížiť žiakom ako funguje veľká knižnica i veľké kníhkupectvo a vzbudiť v nich tak záujem o čítanie kníh.

 


Fotografie


 

 

spracovala: Mgr. Silvia Hrabíková


 

 

 

 

23.3.2018 Veľkonočné variácie

Organizátor: Mgr. S. Hrabíková, Mgr. A. Mikitová, Mgr. I.Pazderová, Mgr. R.Drabová

 

Veľkonočné variácie bol názov podujatia, ktoré sa v mesiaci marec realizovalo na prvom stupni.

 Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť žiakom význam Veľkej noci, oboznámiť ich s tradíciami týchto sviatkov. Počas podujatia sa nielen žiaci dozvedeli ako môžu vyzerať tieto sviatky v mnohých rodinách po celom svete, ale aj učiteľky získali nové informácie o tom, ako trávia Veľkú noc v rómskych rodinách.

Mnohí žiaci majú tieto sviatky spojené s posvätením “veľkonočnej pasky” a samozrejme s veľkonočnou oblievačkou, čo vyplynulo po spoločnej diskusii.

Žiaci si neskôr vyrobili veľkonočné ozdoby ako napríklad: bahniatka vo váze, kuriatka či zajačiky, ktoré zdobia triedy na prvom stupni.


 

 

spracovala: Mgr. Silvia Hrabíková


 

5.3.2018 Karneval so sladkým prekvapením

Organizátor: Mgr. A. Mikitová, Mgr. R. Drabová, Mgr. I.Pazderová 

 

Hoci Fašiangy sú už za nami, karnevalové súťaženie so sladkým prekvapením  nás ešte len čakalo. Žiaci sa na tento deň pripravovali a pracovali ako včielky. Niektorí žiaci pripravovali výzdobu tried, iní pripravovali rekvizity a priestor na karneval a súťaženie a dievčatá zo štvrtého ročníka pracovali na sladkom prekvapení. Kým dievčatá piekli sladké šišky, ostatní žiaci mali možnosť vyšantiť sa pri hudbe a speve a hlavne zasúťažiť si a získať sladkosti a malé vecné ceny. Žiaci mali pripravené rôzne aktivity a súťaže, do ktorých sa zapájali s veľkou chuťou a elánom. Súťaže (lentilky, zápalkové preteky, formula, balónový tanec, rýchle chrumky) boli zamerané na rýchlosť, presnosť, koordináciu.  

Deň pred tým sme si nakúpili potrebné suroviny a na ďalší deň sme začali s prácou. Príprava kvásku, kysnutie či vaľkanie každého lákala. No a nakoniec samotné vyprážanie šišiek prilákalo zvedavcov. Vôňa sladučkých dobrôt rozvoniavala na celú školu a každý kto k nám zavítal, dostal sladkú dobrotu. Každý jedol šišky, veselo popíjal čajík, spieval a tancoval pri hudbe.

Úspešnosť celej akcie potvrdilo aj to, že aj keď  sa dobroty minuli,  žiakom  sa nechcelo končiť, no všetko raz končí...

 

 

 

 

 

spracovala: Mgr. Ivánna Pazderová5.3.2018 Zimné hry a zimné športy

Organizátor: Mgr. I.Pazderová 

 

Táto akcia bola naplánovaná pôvodne na január, ale počasie nám neprialo, tak sme ju presunuli na nasledujúci mesiac, presnejšie na 22. februára. Pozitívny vzťah k športu a radosť z hry sme mohli stretnúť na školskej akcii s názvom „Zimné hry a zimné športy“ aj napriek veľmi chladnému a mrazivému počasiu, ktoré žiakom vôbec nevadilo.

Žiaci prvého stupňa súťažili v dvojčlenných skupinách, kde si zmerali sily vo vytváraní snežných anjelov. Jeden žiak zo skupiny otlačil svoju postavu v snehu. Takto otlačených anjelov obaja zo skupiny dotvorili výtvarne tak, že pomocou vodových farieb ich vymaľovali. Fantázia a tvorivosť nechýbala ani jednej dvojici a poniektorí, ktorí boli šikovnejší, si vyskúšali vyfarbiť ešte jedného anjela. Radosť a chuť súťažiť bola taká silná, že záver tejto akcie by bola skoro nesplniteľná, ale silný mraz donútil mladších žiakov ukončiť ju a vyhlásiť víťazov. Skutočne porota mala veľký problém ohodnotiť najkrajších anjelov, a tak sa rozhodla, že odmení viaceré skupiny. Potom sa mladší žiaci premiestnili do tried a štvrtáci, aby sa troška zohriali pohybom, hádzali loptou na cieľ. Skupina, ktorá mala najviac bodov, zvíťazila v súťaži. Pri tejto akcii nešlo ani tak o víťazov, ale hlavne získať radosť z pohybu v zimných mesiacoch v prírode, pretože otužovanie, pohyb a radosť z hry nám prispieva k prevencii proti rôznym chorobám. Takže sme sa všetci zhodli v tom, že vyhrávajú všetci žiaci, ktorí sa zapojili do zimných hier. 

Úspešnosť celej akcie potvrdilo aj to, že žiakom sa nechcelo končiť a chceli pokračovať, čo sme potvrdili prísľubom, že ak nám počasie dovolí, akciu si zopakujeme.

 

 

 

 

 

spracovala: Mgr. Ivánna Pazderová


 

Jarné prázdniny od 26.2.2018 do 2.3.2018

 

   

 

     Žiakom Základnej školy s materskou školou Tuhrina prajeme veselé prežitie jarných prázdnin. Vyučovací proces začne opäť 5.3.2018.