Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Jún 2017

Záver školského roka 2016/2017


     Dňa 30.6.2017 Základná škola s materskou školou Tuhrina uzavrela školský rok 2016/2017. Žiakom našej školy prajeme krásne prežitie letných prázdnin a kopec zážitkov. V škole sa opäť oddýchnutí stretneme 4.9.2017.


 

Viac foto TU.


 

 

Návšteva Ekoparku HOLÁ HORA

 

     Program sa začal prehliadkou areálu. V rámci prehliadky sa žiaci dozvedeli informácie o drevinách a rastlinách, ktoré rastú v Ekoparku. Neoddeliteľnou súčasťou je rozprávanie o hospodárskych zvieratách, o ich chove v minulosti a dnes. So záujmom sme si vypočuli aj zaujímavé príbehy obyvateľov Ekoparku. Určite si s radosťou zaspomíname na Ľavú a Pravú (papagáje), Rumuna či Čecha (holuby). Trošku nám prehliadku narušilo počasie, no náladu nám to nepokazilo. 

 

 

Viac foto TU.


 

 

Deti chcú milovať - dôverovať dospelým a prijímať ich ako priateľov

 

Pomôcky: Fotografie detí z rozličných krajín sveta, dohovor o právach dieťaťa

Realizácia: Pomocou internetu si žiaci popozerali rôzne fotografie detí z mnohých krajín sveta. Mali si všímať, čo deti na fotografiách robia, čo asi prežívajú. Zisťovali, či majú s nimi niečo spoločné, rozdielne. Učiteľka prostredníctvom otázok viedla besedu k cielenému záveru: Všetky deti sveta majú rovnaké túžby i obavy. Všetky deti sveta majú veľa spoločného.

     Následne boli premietnuté obrazy vojny v dnešnom svete, ktoré mali poukázať na fakt, že nie všetci rodičia majú  možnosť dať svojim deťom to najlepšie, čo by chceli. Keďže dospelí vedia, že deti nemôžu za problémy, v ktorých sa mnohé krajiny nachádzajú, veľmi túžia chrániť ich. Po tomto úvode boli žiaci vyzvaní, aby porozprávali, ako ich rodičia chránia, ako sa o nich starajú. Pre názornosť im boli ponúknuté aj obrázky, na ktorých bola zobrazená starostlivosť dospelých o deti. Dospelí celého sveta sa rozhodli, že túto svoju starostlivosť povýšia na svoju povinnosť. Napísali o tom dohodu – Dohovor o právach dieťaťa – v ktorom všetkým deťom sveta priznávajú právo na ich lásku, starostlivosť a ochranu, ktorá má rôzne podoby. Iba láska môže deťom pomôcť k plnému rozvoju a k opätovaniu tejto lásky. Deti chcú preto ešte viac milovať a ctiť si svojich rodičov.

Aktivita: Po prečítaní desať želaní detí, mali žiaci porozmýšľať o nich a každý jednotlivo mal na výkres znázorniť jedenáste – vlastné želanie.

Želania boli: mať čisté oblečenie, rozprávať sa s rodičmi, mier vo svete.

 


Zoznam aktualít

Máj 2018
Apríl 2018
Marec 2018
Chrípkové prázdniny
Február 2018
Január 2018
December 2017
November 2017
Október 2017
September 2017
1 2 3 4 5 6 [>]

Jún 2017

Záver školského roka 2016/2017


     Dňa 30.6.2017 Základná škola s materskou školou Tuhrina uzavrela školský rok 2016/2017. Žiakom našej školy prajeme krásne prežitie letných prázdnin a kopec zážitkov. V škole sa opäť oddýchnutí stretneme 4.9.2017.


 

Viac foto TU.


 

 

Návšteva Ekoparku HOLÁ HORA

 

     Program sa začal prehliadkou areálu. V rámci prehliadky sa žiaci dozvedeli informácie o drevinách a rastlinách, ktoré rastú v Ekoparku. Neoddeliteľnou súčasťou je rozprávanie o hospodárskych zvieratách, o ich chove v minulosti a dnes. So záujmom sme si vypočuli aj zaujímavé príbehy obyvateľov Ekoparku. Určite si s radosťou zaspomíname na Ľavú a Pravú (papagáje), Rumuna či Čecha (holuby). Trošku nám prehliadku narušilo počasie, no náladu nám to nepokazilo. 

 

 

Viac foto TU.


 

 

Deti chcú milovať - dôverovať dospelým a prijímať ich ako priateľov

 

Pomôcky: Fotografie detí z rozličných krajín sveta, dohovor o právach dieťaťa

Realizácia: Pomocou internetu si žiaci popozerali rôzne fotografie detí z mnohých krajín sveta. Mali si všímať, čo deti na fotografiách robia, čo asi prežívajú. Zisťovali, či majú s nimi niečo spoločné, rozdielne. Učiteľka prostredníctvom otázok viedla besedu k cielenému záveru: Všetky deti sveta majú rovnaké túžby i obavy. Všetky deti sveta majú veľa spoločného.

     Následne boli premietnuté obrazy vojny v dnešnom svete, ktoré mali poukázať na fakt, že nie všetci rodičia majú  možnosť dať svojim deťom to najlepšie, čo by chceli. Keďže dospelí vedia, že deti nemôžu za problémy, v ktorých sa mnohé krajiny nachádzajú, veľmi túžia chrániť ich. Po tomto úvode boli žiaci vyzvaní, aby porozprávali, ako ich rodičia chránia, ako sa o nich starajú. Pre názornosť im boli ponúknuté aj obrázky, na ktorých bola zobrazená starostlivosť dospelých o deti. Dospelí celého sveta sa rozhodli, že túto svoju starostlivosť povýšia na svoju povinnosť. Napísali o tom dohodu – Dohovor o právach dieťaťa – v ktorom všetkým deťom sveta priznávajú právo na ich lásku, starostlivosť a ochranu, ktorá má rôzne podoby. Iba láska môže deťom pomôcť k plnému rozvoju a k opätovaniu tejto lásky. Deti chcú preto ešte viac milovať a ctiť si svojich rodičov.

Aktivita: Po prečítaní desať želaní detí, mali žiaci porozmýšľať o nich a každý jednotlivo mal na výkres znázorniť jedenáste – vlastné želanie.

Želania boli: mať čisté oblečenie, rozprávať sa s rodičmi, mier vo svete.