Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Apríl 2017

Deň Zeme na 1. stupni

 

     Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Aj my sme si so žiakmi I. stupňa pripomenuli tento deň. Žiaci si pozreli prezentáciu o našej planéte. Následne sme sa rozprávali na tému ohrozenia planéty Zem. Žiaci potom prezentovali svoje nápady a riešenia, čiže to, ako by mohli našu Zem ochrániť a pomôcť jej. Po ukončení tejto aktivity sme sa premiestnili na školský dvor, kde na chodník namaľovali vláčik svojich želaní. Namaľovali všetko, čo by si chceli zobrať z našej Zeme na inú planétu vhodnú na život. Na záver každý žiak vymyslel meno svojej planétke.

     Cieľom tejto školskej akcie bolo podnietiť deti k väčšej zodpovednosti a úcte k darom našej planéty, naučiť ich vážiť si to, čo nám poskytuje a správať sa zodpovedne.

 

 

Viac fotiek TU.


 

 

Deň Zeme ŠT

 

     Deň Zeme si pripomenuli aj žiaci našej  školy. Prvá oslava dňa Zeme bola v roku 1970. Vlajku k tomuto dňu vytvoril John McConnell.

     Tento rok sme sa zamerali na vznik našej planéty, jej premeny ako aj vízie do budúcnosti. Vieme však, že človek je len jeden z množstva žijúcich tvorov na tejto planéte. Naše nezodpovedné správanie má veľký vplyv aj na ne. Venovali sme sa hlavne ohrozeným druhom zvierat a ich ochrane. Preto chráňme prírodu aj pre ne.

     Ako prvé sme si pozreli dokument Úžasná planéta – Zem. Tu sme mali možnosť vidieť jej vznik a vývoj. Následne sme si pozreli prezentáciu venovanú svetadielom a ich obyvateľom. Porozprávali sme si o ohrozených druhoch aj o tom ako im náš odpad znepríjemňuje život. Zároveň sme si povedali ako sa máme správať v prírode aby to na ne malo čo najmenší škodlivý vplyv. Záver prezentácie bola slepá mapa kontinentov. Úloha žiakov bola aby správne začlenili zvieratá do ich pôvodnej oblasti výskytu.

     Ďalšia časť akcie bola venovaná žiackym manuálnym aktivitám. Keďže naša Zem je v našich rukách tak sme si vytvorili zo starej lopty a papiera (kontinenty) našu planétu a tú sme položili na „naše“ ruky vyrobené zo sadry.

     Ďalšia skupina si na nástenke (na ktorej boli klincami vyznačené kontinenty) vytvorila prepletaním nití  mapu našej Zeme

     Keďže počasie nám neprialo, poslednú aktivitu sme si nechali na pondelok. Vzali sme vrecia a okolie školy a časť obce Tuhrina sme vyčistili od plastových tašiek, obalov a papierikov. Ostáva len dúfať, že nám takáto čistá obec  ostane ešte dlho.

 


Viac foto TU.


 

 

Deň Zeme BT

 

     V piatok 21.4. si žiaci druhého stupňa základnej školy pripomenuli Medzinárodný deň Zeme. Deň Zeme si ľudia na celom svete už takmer štyri desaťročia pripomínajú dňa 22. apríla. Sviatok Zeme spojil v tento deň všetkých žiakov bežných tried tvorivými i  súťažnými aktivitami. V prvej časti podujatia sme pre žiakov pripravili prezentáciu a krátke video o Zemi a triedení odpadu. Po prezentácií nasledoval krátky vedomostný kvíz a následne si žiaci vyskúšali ako sa triedi odpad. Druhá časť aktivít bola zameraná na výtvarné práce. Žiaci vyrábali rôzne zvieratá, kvety, stromy z druhotných surovín. Pomocou vrchnáčikov z PET fliaš vytvorili našu Zem s názvom Deň Zeme. Výtvarné práce sú vystavené v hlavnej budove základnej školy. Cieľom nášho podujatia  bolo rozvíjať environmentálne povedomie žiakov tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu.

Podujatie realizovala pre žiakov 5. - 6. ročníka Mgr. M. Hajdučeková

                                                           7. - 9. ročníka Mgr. I. Kučerová

 

 

Viac foto TU.


 

 

Bezpečne na internete


Program:

1.      Krátka prednáška o nástrahách internetu

2.      Modelová situácia FOTOALBUM  http://sk.sheeplive.eu/fairytales/fotoalbum

3.      Modelová situácia BEZ KOŽUŠTEKA  http://sk.sheeplive.eu/fairytales/bez-kozusteka

4.      Modelová situácia MOBILMÁNIA http://sk.sheeplive.eu/fairytales/mobilmania

5.      Modelová situácia TISÍC PRIATEĽOV  http://sk.sheeplive.eu/fairytales/tisic-priatelov

6.      Modelová situácia ZATAJOVANÝ KAMARÁT  http://sk.sheeplive.eu/fairytales/zatajovany-kamarat

7.        Stránka www.pomoc.sk

8.        Internet je kamarát aj nepriateľ zároveň.

9.       Záver


     Internet je bohatým zdrojom informácií, ale má aj odvrátenú stránku. Vírusy, krádeže identity, kyberšikana, to všetko číha na užívateľov a deti sú z nich najzraniteľnejšie. Skôr než si deti sadnú za počítač a začnú komunikovať prostredníctvom internetu, mali by sme ich upozorniť na možné riziká a poučiť ich o tom, ako im predchádzať.

     Dnešná akcia bola venovaná práve týmto nástrahám s ktorými sa môžu stretávať. Pomocou krátkych videí sme si ukázali možné nebezpečenstvá. Spoločne sme potom hľadali riešenia a aj spôsoby ako im zabrániť No ak sa nám už niečo takéto stane, je potrebné vedieť aj to, kde a u koho hľadať pomoc. Akciu zorganizovala Ing. M. Marušová.

 

 

Viac fotiek TU. 

Veľkonočné prázdniny: 13.4.2017 - 18.4.2017

 

     Žiakom Základnej školy s materskou školou Tuhrina prajeme krásne prežitie Veľkonočných sviatkov. Oddýchnutí sa opäť vidíme 19.4.2017.


 

 

Čítajme si rozprávku "moderne"

 

     Medzinárodný deň detskej knihy 2.apríl bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu (International Board on Books for Young People – IBBY). Tento deň bol stanovený na počesť narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2.4.1805- 4.8.1875). Účelom je podpora vydávania hodnotných kníh pre deti na celom svete a ich sprístupňovanie. Cieľom je podnietiť lásku detí ku knihám, lásku k slovu, čítaniu, materinskému jazyku,  literatúre, aby sa kniha stala ich každodennou súčasťou života.

 

Program:

1.    Prečítanie príbehu - rozprávky z knihy

2.    Prečítanie príbehu – rozprávkyz čítačky

3.    Porovnanie výhod a nevýhod knihy a čítačky

4.    Nakreslenie výjavu z prečítanej rozprávky


     Doba modernizácie zasiahla aj čítanie. Klasické knihy vytláčajú moderné čítačky kníh. Ich jednoduché používanie, energetická nenáročnosť ako aj úspora miesta (do jednej čítačky vložíme veľké množstvo kníh) nás nútia k ich používaniu. Kniha je však kniha! Pocit držania knihy je neopísateľný. Každému sa s knihou spája niečo pekné. Spomienka na blízku osobu, príbeh ako som ku knihe prišiel či venovanie v nej napísané. 

 

     Čítačka spočiatku zaujala. Oveľa viac sa nám páčili klasické ilustrované knihy. Na záver môžeme len skonštatovať, že všetky ilustrácie boli z klasických kníh. 

 

 

Viac foto TU.


Zoznam aktualít

Máj 2018
Apríl 2018
Marec 2018
Chrípkové prázdniny
Február 2018
Január 2018
December 2017
November 2017
Október 2017
September 2017
1 2 3 4 5 6 [>]

Apríl 2017

Deň Zeme na 1. stupni

 

     Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Aj my sme si so žiakmi I. stupňa pripomenuli tento deň. Žiaci si pozreli prezentáciu o našej planéte. Následne sme sa rozprávali na tému ohrozenia planéty Zem. Žiaci potom prezentovali svoje nápady a riešenia, čiže to, ako by mohli našu Zem ochrániť a pomôcť jej. Po ukončení tejto aktivity sme sa premiestnili na školský dvor, kde na chodník namaľovali vláčik svojich želaní. Namaľovali všetko, čo by si chceli zobrať z našej Zeme na inú planétu vhodnú na život. Na záver každý žiak vymyslel meno svojej planétke.

     Cieľom tejto školskej akcie bolo podnietiť deti k väčšej zodpovednosti a úcte k darom našej planéty, naučiť ich vážiť si to, čo nám poskytuje a správať sa zodpovedne.

 

 

Viac fotiek TU.


 

 

Deň Zeme ŠT

 

     Deň Zeme si pripomenuli aj žiaci našej  školy. Prvá oslava dňa Zeme bola v roku 1970. Vlajku k tomuto dňu vytvoril John McConnell.

     Tento rok sme sa zamerali na vznik našej planéty, jej premeny ako aj vízie do budúcnosti. Vieme však, že človek je len jeden z množstva žijúcich tvorov na tejto planéte. Naše nezodpovedné správanie má veľký vplyv aj na ne. Venovali sme sa hlavne ohrozeným druhom zvierat a ich ochrane. Preto chráňme prírodu aj pre ne.

     Ako prvé sme si pozreli dokument Úžasná planéta – Zem. Tu sme mali možnosť vidieť jej vznik a vývoj. Následne sme si pozreli prezentáciu venovanú svetadielom a ich obyvateľom. Porozprávali sme si o ohrozených druhoch aj o tom ako im náš odpad znepríjemňuje život. Zároveň sme si povedali ako sa máme správať v prírode aby to na ne malo čo najmenší škodlivý vplyv. Záver prezentácie bola slepá mapa kontinentov. Úloha žiakov bola aby správne začlenili zvieratá do ich pôvodnej oblasti výskytu.

     Ďalšia časť akcie bola venovaná žiackym manuálnym aktivitám. Keďže naša Zem je v našich rukách tak sme si vytvorili zo starej lopty a papiera (kontinenty) našu planétu a tú sme položili na „naše“ ruky vyrobené zo sadry.

     Ďalšia skupina si na nástenke (na ktorej boli klincami vyznačené kontinenty) vytvorila prepletaním nití  mapu našej Zeme

     Keďže počasie nám neprialo, poslednú aktivitu sme si nechali na pondelok. Vzali sme vrecia a okolie školy a časť obce Tuhrina sme vyčistili od plastových tašiek, obalov a papierikov. Ostáva len dúfať, že nám takáto čistá obec  ostane ešte dlho.

 


Viac foto TU.


 

 

Deň Zeme BT

 

     V piatok 21.4. si žiaci druhého stupňa základnej školy pripomenuli Medzinárodný deň Zeme. Deň Zeme si ľudia na celom svete už takmer štyri desaťročia pripomínajú dňa 22. apríla. Sviatok Zeme spojil v tento deň všetkých žiakov bežných tried tvorivými i  súťažnými aktivitami. V prvej časti podujatia sme pre žiakov pripravili prezentáciu a krátke video o Zemi a triedení odpadu. Po prezentácií nasledoval krátky vedomostný kvíz a následne si žiaci vyskúšali ako sa triedi odpad. Druhá časť aktivít bola zameraná na výtvarné práce. Žiaci vyrábali rôzne zvieratá, kvety, stromy z druhotných surovín. Pomocou vrchnáčikov z PET fliaš vytvorili našu Zem s názvom Deň Zeme. Výtvarné práce sú vystavené v hlavnej budove základnej školy. Cieľom nášho podujatia  bolo rozvíjať environmentálne povedomie žiakov tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu.

Podujatie realizovala pre žiakov 5. - 6. ročníka Mgr. M. Hajdučeková

                                                           7. - 9. ročníka Mgr. I. Kučerová

 

 

Viac foto TU.


 

 

Bezpečne na internete


Program:

1.      Krátka prednáška o nástrahách internetu

2.      Modelová situácia FOTOALBUM  http://sk.sheeplive.eu/fairytales/fotoalbum

3.      Modelová situácia BEZ KOŽUŠTEKA  http://sk.sheeplive.eu/fairytales/bez-kozusteka

4.      Modelová situácia MOBILMÁNIA http://sk.sheeplive.eu/fairytales/mobilmania

5.      Modelová situácia TISÍC PRIATEĽOV  http://sk.sheeplive.eu/fairytales/tisic-priatelov

6.      Modelová situácia ZATAJOVANÝ KAMARÁT  http://sk.sheeplive.eu/fairytales/zatajovany-kamarat

7.        Stránka www.pomoc.sk

8.        Internet je kamarát aj nepriateľ zároveň.

9.       Záver


     Internet je bohatým zdrojom informácií, ale má aj odvrátenú stránku. Vírusy, krádeže identity, kyberšikana, to všetko číha na užívateľov a deti sú z nich najzraniteľnejšie. Skôr než si deti sadnú za počítač a začnú komunikovať prostredníctvom internetu, mali by sme ich upozorniť na možné riziká a poučiť ich o tom, ako im predchádzať.

     Dnešná akcia bola venovaná práve týmto nástrahám s ktorými sa môžu stretávať. Pomocou krátkych videí sme si ukázali možné nebezpečenstvá. Spoločne sme potom hľadali riešenia a aj spôsoby ako im zabrániť No ak sa nám už niečo takéto stane, je potrebné vedieť aj to, kde a u koho hľadať pomoc. Akciu zorganizovala Ing. M. Marušová.

 

 

Viac fotiek TU. 

Veľkonočné prázdniny: 13.4.2017 - 18.4.2017

 

     Žiakom Základnej školy s materskou školou Tuhrina prajeme krásne prežitie Veľkonočných sviatkov. Oddýchnutí sa opäť vidíme 19.4.2017.


 

 

Čítajme si rozprávku "moderne"

 

     Medzinárodný deň detskej knihy 2.apríl bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu (International Board on Books for Young People – IBBY). Tento deň bol stanovený na počesť narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2.4.1805- 4.8.1875). Účelom je podpora vydávania hodnotných kníh pre deti na celom svete a ich sprístupňovanie. Cieľom je podnietiť lásku detí ku knihám, lásku k slovu, čítaniu, materinskému jazyku,  literatúre, aby sa kniha stala ich každodennou súčasťou života.

 

Program:

1.    Prečítanie príbehu - rozprávky z knihy

2.    Prečítanie príbehu – rozprávkyz čítačky

3.    Porovnanie výhod a nevýhod knihy a čítačky

4.    Nakreslenie výjavu z prečítanej rozprávky


     Doba modernizácie zasiahla aj čítanie. Klasické knihy vytláčajú moderné čítačky kníh. Ich jednoduché používanie, energetická nenáročnosť ako aj úspora miesta (do jednej čítačky vložíme veľké množstvo kníh) nás nútia k ich používaniu. Kniha je však kniha! Pocit držania knihy je neopísateľný. Každému sa s knihou spája niečo pekné. Spomienka na blízku osobu, príbeh ako som ku knihe prišiel či venovanie v nej napísané. 

 

     Čítačka spočiatku zaujala. Oveľa viac sa nám páčili klasické ilustrované knihy. Na záver môžeme len skonštatovať, že všetky ilustrácie boli z klasických kníh. 

 

 

Viac foto TU.